Lapsettomuuden psyykkinen tuki

Jokainen kokee lapsettomuuden eri tavoin. Kaikille se ei ole vaikea kriisi, mutta jokaiseen se jättää jonkinlaisen jäljen. Lapsettomuuskriisi saattaa olla kriisi myös parisuhteelle. Tahaton lapsettomuus herättää usein monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Lapsettomuus on tutkimustenkin valossa raskas elämänvaihe, joka saattaa vaikuttaa puolisoiden väliseen suhteeseen sekä omaan jaksamiseen.
Lapsettomuuskriisin erityispiirre on surun ja pettymyksen aaltomainen liike. Toivo syttyy ja sammuu joka kuukausi, vuodesta toiseen.
Lapsettomuuteen liittyviä kysymyksiä on mahdollista käydä läpi vastaanotollamme yksin tai yhdessä puolison kanssa. Toteutamme myös lahjasukusoluneuvontaa.