Pariterapia

Pariterapia on psykoterapian muoto, jonka kautta saat apua parisuhteen solmukohdissa.
Terapiassa keskustelemme parin esilletuomista aiheista. Tavoitteena on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa kummankin puolison on mahdollista päästä puhumaan omista asioistaan, tunteistaan ja tarpeistaan. Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden ja työskentelytavan perusteella. Terapia auttaa paria ymmärtämään uudella tavalla keskinäistä vuorovaikutustaan. Lisäksi se auttaa luomaan uusia, toimivia malleja keskinäiselle kanssakäymiselle.

 

Paripsykoterapiaan on mahdollisuus saada KELAn kuntoutuspsykoterapiatukea (edellyttää erikoislääkärin B-lausuntoa). Lisätietoja KELAn korvauksesta: www.kela.fi