Voimauttava valokuva

Voimauttavan valokuvan menetelmä on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä rekisteröity sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot: itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa käytetään turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen.

 

Jokaisella on oma historiansa ja omat kokemusensa, jokaisen oma ainutkertaisuus on arvokas. Valokuva toimii mieli- ja muistikuvien herättäjänä. Valokuvan avulla voidaan auttaa oman elämän hyväksymisessä ja tuoda esiin omia voimavaroja. Lempeä katse itseään kohtaan parantaa vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. 

 

Voimauttava valokuvan menetelmän tärkeä peruste on se, että kuvattava henkilö määrittelee itse miten, missä ja millaisena haluaa tulla kuvatuksi.

 

Voimme käyttää valokuvaa sekä muita kuvallisia menetelmiä osana terapiaprosessia. Terapiassa käytettävistä menetelmistä sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.